B e r i t R o o s K o n s u l t
Berit Roos
Hur arbetar jag

Som chefsrekryterare var jag först med att ha ett uttalat genusperspektiv och arbetade hårt för att få in fler kvinnor på ledande positioner. Jag skrev även ledarskapsboken om kvinnliga förebilder ”Liv och ledarskap”, SvD, 1992.

Under åren har jag utformat och drivit särskilda utvecklingsprogram för kvinnliga ledare, t.ex. ”Chefsforum för kvinnor” ett ettårigt program med deltagare från både offentliga sektorn och näringslivet. Jag har även byggt upp och genomfört företagsinterna program med syftet att träna kvinnor för ledande befattningar.
Jag har många års erfarenhet som coach för både chefer och medarbetare – både kvinnor och män. Att stödja individen i ett vägskäl, i en problemsituation eller som bollplank i vardagen känns lika viktigt och utmanande varje gång.

Jag har även byggt upp och drivit olika slags nätverk. Bland annat coachar jag löpande erfarenhetsgrupper för högre kvinnliga chefer ifrån både offentliga sektorn och näringslivet till ett eget aktivt nätverkande. En målgrupp som behöver, men inte hinner hitta in i ett professionellt nätverk.
Inspirerande, kreativa möten och samtal älskar jag att arrangera och där är KKiKK-spelet är ett redskap som jag ofta använder och som gör mina möten fyllda av skratt och allvar i en meningsfull dialog


Min bakgrund

Jag har över tjugo års erfarenhet som ledarskapskonsult som började med ett forskningsprojekt om ledarskap i småföretag. Sedan 1985 har jag arbetat som konsult inom chefsrekrytering, ledarutveckling, coaching, grupputveckling, nätverksprojekt, föreläsningar och författarskap. 1985-95 var jag anställd i konsultföretaget Bohlin & Strömberg AB och sedan 1995 driver jag ett eget företag
"frizon"-grupper

Delta i en coachad erfarenhetsgrupp under ett år!
Ring eller eposta för mer information!Publikationer:
Med andra ögon – integrationens pris 2000
Liv och ledarskap 1992
Affärer som livsstil 1985Berit Roos // Furusundsgatan 4, 115 37 Stockholm , 08-661 10 28 / 0706210621, pg 51 23 91-4, berit@rooskonsult.se
2013-02-02